:: หอกระจายข่าว

แดน บุรีรัมย์ รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาดนตรี

นายบุญชื่น บุญเกิดรัมย์ หรือ แดน บุรีรัมย์  บัณฑิตกิตติศักดิ์ ของมหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ สาขาวิชาดนตรี

  นายบุญชื่น บุญเกิดรัมย์ หรือ แดน บุรีรัมย์ เป็นศิลปินนักร้อง นักแสดงตก นักจัดรายการวิทยุที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และได้รับการยอมรับความสามารถด้านการแสดงจากวงการบันเทิง มีความเชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์เพลงไทยลูกทุ่ง เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็น “พ่อตัวอย่าง” เป็นผู้มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียร มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักเมตตาปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นเป็นสุข และเจริญก้าวหน้า ด้วยการให้ความรู้ด้านศิลปะการแสดงที่ตนเองเชี่ยวชาญเป็นกรรมการตัดสินวงดนตรีรายการชิงช้าสวรรค์ และมหกรรมดนตรีเทิดไท้คีตราชันของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นวิทยาการให้ความรู้อบรมสั่งสอนบุคคลทั่วไป รวมทั้งการทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน ชุมชน สังคมในด้านต่างๆ

 

ประวัติ
    นายบุญชื่น บุญเกิดรัมย์
ภูมิลำเนา
   จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๐ ปัจจุบันอายุ ๖๔ ปี
ประวัติการศึกษา
   สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ ๖ จากจังหวัดบุรีรัมย์
อาชีพ
  พิธีกรรายการโทรทัศน์ นักจัดรายการวิทยุ นักแสดง ครูเพลง
   ปี พ.ศ.๒๕๐๗ นักจัดรายการวิทยุ  คลื่น A.M. กองพล ป.ต.อ.
   ปี พ.ศ.๒๕๔๐ นักจัดรายการวิทยุ คลื่น A.M. เสียงอดิศร 685 สระบุรี F.M.90 และ F.M.95
   ปัจจุบัน จัดรายการวิทยุคลื่นลูกทุ่ง Network 101.75
รางวัลและผลงาน
   ผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงลูกทุ่งไทย อดีตนักดนตรีลูกทุ่งผู้มากประสบการณ์ ผลงานเพลงบันทึกแผ่นเสียง “เพลงสั่งสาว” ครูเพลงและคณะกรรมการการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งตามรายการโทรทัศน์และสถาบันการศึกษาต่างๆ

 


คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่   -> แดน บุรีรัมย์  รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาดนตรี
คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่   -> แดน บุรีรัมย์  รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาดนตรี


  
 
 

http://www.car4ur.comkanesornakeanant.com

View My Stats