:: SHIFT DJ

 

ผังรายการสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา
นักจัดรายการ
07.30-10.00
ท็อป วัชรดุล
10.00-12.00
เล็ก ขวัญตา
13.00-15.00
เต้ วัชสัณห์
15.00-17.00
บั้มพ์ ณรงกลต
17.00-19.00
น้ำมนต์ กัญกร
19.30-22.00
โจ้ จังโก้+จ๋า นภาพร
22.00-24.00
เอ พีราวุธ
24.00-02.00
มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดย อำนวย สะอิ้งทอง
02.00-04.00
มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดยแดน บุรีรัมย์
04.00-07.00
มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดย วดี บูรณพงศ์

 

ผังรายการสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก วันเสาร์
เวลา
นักจัดรายการ
07.30-12.00 น้องน้อย ศุภวรรณ
13.00-16.00 อ็อดโต้+หนุ่ม สรันย์
16.00-20.00 บลู พิตตินันท์
20.00-24.00 หน่อง วิชัย
00.00-03.00 มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดย อำนวย สะอิ้งทอง
03.00-07.00 มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดย ถนอม จันทร์เกตุ

 

ผังรายการสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก วันอาทิตย์
เวลา
นักจัดรายการ
07.30-12.00 น้องน้อย ศุภวรรณ
13.00-16.00 อ็อดโต้+หนุ่ม สรันย์
19.30-22.00 เติมใจให้กัน โดยเล็ก ขวัญตา+หน่อง วิชัย
22.00-24.00 เช็คเรตติ้ง โดย หน่อง วิชัย
00.00-03.00 มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดย อำนวย สะอิ้งทอง
03.00-07.00 มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดย ถนอม จันทร์เกตุ

 

DJ แบงค์ หรือ นายอนาวิล เจียมสมวงศ์DJ แบงค์ หรือ นายอนาวิล เจียมสมวงศ์
ช่วงเวลาจัด : วันจันทร์ - ศุกร์ : 17.00 - 19.00
DJ น้ำมนต์DJ น้ำมนต์
ช่วงเวลาจัด : วันจันทร์ - ศุกร์ : 15.00 - 17.00
DJ นภาภรณ์ พุฒิเมธา(จ๋า นภาภรณ์) DJ นภาภรณ์ พุฒิเมธา(จ๋า นภาภรณ์)
ช่วงเวลาจัด : วันจันทร์ - ศุกร์ : 19.30 - 22.00
DJ ถนอม จันทร์เกตุ (กิ๊ก) DJ ถนอม จันทร์เกตุ (กิ๊ก)
DJ ศุภวรรณ คำบุตร (น้องน้อย) DJ ศุภวรรณ คำบุตร (น้องน้อย)
DJ เต้ วัชสัณห์DJ เต้ วัชสัณห์
DJ สกุลพร บูรณพงศ์ (วดี) DJ สกุลพร บูรณพงศ์ (วดี)
DJ สมศรี วันดี (หนุ่มศรันย์) DJ สมศรี วันดี (หนุ่มศรันย์)
DJ วิชัย สมจิตร์ (หน่อง) DJ วิชัย สมจิตร์ (หน่อง)
DJ วสันต์ มนต์ประเสริฐ (อ๊อดโต้)DJ วสันต์ มนต์ประเสริฐ (อ๊อดโต้)
DJ อำนวย สอิ้งทองDJ อำนวย สอิ้งทอง
DJ ขวัญตา วานิชสัมพันธ์ (เล็ก)DJ ขวัญตา วานิชสัมพันธ์ (เล็ก)
DJ แดน บุรีรัมย์ DJ แดน บุรีรัมย์
DJ รัฐพล พลพธร (โจ้ จังโก้) DJ รัฐพล พลพธร (โจ้ จังโก้)

กำลังแสดงหน้า 1/1
หน้า 1
 
 

http://www.car4ur.comkanesornakeanant.com

View My Stats