:: SHIFT DJ

 

ผังรายการสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก วันจันทร์ - ศุกร์
เวลา
นักจัดรายการ
07.30-10.00
ท็อป วัชรดุล
10.00-12.00
เล็ก ขวัญตา
13.00-15.00
เต้ วัชสัณห์
15.00-17.00
บั้มพ์ ณรงกลต
17.00-19.00
น้ำมนต์ กัญกร
19.30-22.00
โจ้ จังโก้+จ๋า นภาพร
22.00-24.00
เอ พีราวุธ
24.00-02.00
มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดย อำนวย สะอิ้งทอง
02.00-04.00
มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดยแดน บุรีรัมย์
04.00-07.00
มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดย วดี บูรณพงศ์

 

ผังรายการสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก วันเสาร์
เวลา
นักจัดรายการ
07.30-12.00 น้องน้อย ศุภวรรณ
13.00-16.00 อ็อดโต้+หนุ่ม สรันย์
16.00-20.00 บลู พิตตินันท์
20.00-24.00 หน่อง วิชัย
00.00-03.00 มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดย อำนวย สะอิ้งทอง
03.00-07.00 มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดย ถนอม จันทร์เกตุ

 

ผังรายการสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก วันอาทิตย์
เวลา
นักจัดรายการ
07.30-12.00 น้องน้อย ศุภวรรณ
13.00-16.00 อ็อดโต้+หนุ่ม สรันย์
19.30-22.00 เติมใจให้กัน โดยเล็ก ขวัญตา+หน่อง วิชัย
22.00-24.00 เช็คเรตติ้ง โดย หน่อง วิชัย
00.00-03.00 มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดย อำนวย สะอิ้งทอง
03.00-07.00 มนต์เพลงลุกทุ่งเน็ตเวิร์กโดย ถนอม จันทร์เกตุ

 

 
 

http://www.car4ur.comkanesornakeanant.com

View My Stats